Ski liftovi

Potpuno rekonstruisani ski-liftovi "Jezerine" i "Ključ", žičara "Ćupovi", kao i novi šestosjed "Vilina Voda" koji predstavlja jedan od najsavremenijih objekata te vrste u Crnoj Gori, obezbjeđuju kapacitet xod 5.500 skijaša na sat.

Status:

Lift: K7 (Klisura)
Lift: K8 (Troglava)
Lift: Viline Vode
Lift: Ćupovi
Lift: Jezerine
Lift: Ključ
Lift: Baby lift